تبلیغات
مرغ و خروس لاری - اصلاح نژاد در لاری
به نطرتون یه خروس خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشه ؟
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

دوتا خروس در نظر بگیرید ودوتا هم مرغ به مطابق رنگ خروس فرضا ۴تایشان هم تاج بادوم باشه خروس aرابه مرغb بزنیدخوب. هرچه از این جوجه بدست بیایدیک جفت خوبش را بهم بزنیداون موقع که هردوجوجه 18ماهه باشندبعد همین خواهر برادر را بهم بزنیدهرچه مرغ بدست اوردید بزارید کنار. اون نژادخالصه نگه داریدبرای اینده در واقع یک مولد خالص می باشدهرچی از این مرغها بدست بیاید عین پدر وشبیه پدرشان خواهد شدتا اینجا کافی هست قشنگ تو ذهنتان مجسم کنید ودر یک کاغذ بنویسید که قاطی نکنیدبقیه را هم کم کم برایتان خواهم نوشت درادامه مطلب این قضیه مرغها رابگذارید کنار خوب حالا یک جفت مولد دیگرDخروس,مرغ Cرا درنظربگیریدعین همان روش را انجام داده بعدمرغی که از گروه یک بدست اماده رابه خروسی که ازگروه 2 بدست امده را به هم وبرعکس خروس گروه یک را به مرغ گروه 2 می زنیدتا ایجا کسی اشغال نداره بقیه را توضیح خواهم داد خوب از گروه یک یک جفت خوبش را سوا می کنیم ویک جفت خوب هم از گروه۲ سوامی کنیم در این بخش مرغها خیلی خوب می شوند ولی خروسها زیاد خوب نمی جنگند ما کاری با جنگ نداریم شما بادوروش می توانید به جفت گیری بیندازید حتی خواهر وبرادر ویا خروس گروه ۱ یا به مرغ گروه ۲ بزنید وبرعکس خوب هرچه ازاین جوجه بدهد همه یک دست همه به یک رنگ وهمه عین پدربزرگانشان جنگ می کنندوجوجه مرغهاهمه شبیه مادربزرگانشان می شوداین یک روش ساده برای اصلاح نژادمی باشد


ن : پیمان مطهری
ت : دوشنبه 23 بهمن 1391